top of page

Διοικητικό Συμβούλιο

//Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.7.2021//

Σύντομα βιογραφικά των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.

P & CEO

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΑΜΙΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ &

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ασκεί από το 1983 Διευθυντικά καθήκοντα και είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική ανάπτυξη της Εταιρείας. Είναι επιχειρηματίας δεύτερης γενιάς με πολυετή πείρα στο χώρο. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και εργάζεται στην εταιρεία από το 1983. Έχει διατελέσει στην διεύθυνση λογιστηρίου, στη διεύθυνση πωλήσεων λιανικής και χονδρικής. Σήμερα είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. 

VP

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΔΑΜΙΓΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌ ΜΈΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Έχει πτυχίο στη Διοίκηση Κατασκευαστικών Έργων και Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Κατασκευαστικών εταιριών. Έχει τριετή εμπειρία στο κλάδο των κατασκευών και βρίσκετε στην εταιρία ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. από το 2011. Έχει διατελέσει στην οργάνωση και τη διακίνηση εμπορευμάτων λιανικής και χονδρικής, στην Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων, στην ανοικοδόμηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας και στην εύρεση νέων δραστηριοτήτων για την εταιρεία.

NED

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ι. ΔΑΜΙΓΟΥ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

Έχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην Αγορά Μόδας. Βρίσκετε στη ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. από το 2010. Έχει διατελέσει στο παρελθόν ως πωλήτρια χονδρικής και διευθύντρια πωλήσεων χονδρικής και λιανικής της εταιρείας. Η τρέχουσα θέση της είναι μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

ED

ΝΑΤΑΛΙΑ ΡΑΛΛΟΥ ΔΑΜΙΓΟΥ

​ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Έχει πτυχίο Media & Communication - Sales Promotion Advertising. Εργάζεται στην εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. από το 2012 μέχρι σήμερα. Μεταξύ 2012 και 2014 απασχολήθηκε με τις πωλήσεις χονδρικής της εταιρείας και της επέκτασης της πελατειακής βάσης της εταιρείας. Από το 2014 έως 2018 απασχολήθηκε με την επίτευξη συμφωνιών με μεγάλους πελάτες χονδρικής και τη διαχείριση τους με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργεία δικτύου διανομής της εταιρείας. Από το 2018 μέχρι 2021 απασχολήθηκε με το σχεδιασμό και την υλοποίηση trade πλάνου ανάπτυξης των πωλήσεων χονδρικής. Από το 2021 έως σήμερα έχει διατελέσει στη Διεύθυνση Πωλήσεων Χονδρικής και Λιανικής.

NED VP

ΕΛΕΝΗ ΖΕΝΑΚΟΥ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌ ΜΈΛΟΣ

Η κα Ελένη Ζενάκου είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ), τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στην Λογιστική και Ελεγκτική. Μεταξύ άλλων, έχει υπηρετήσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο από 2002 έως το 2020, από το 1991 έως το 2002 εργάσθηκε στο Υπουργείο Προεδρίας και συγκεκριμένα στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης στον Τομέα Περιβάλλοντος και στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης. Επιπρόσθετα, διετέλεσε Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίσης η κα Ζενάκου είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, ενώ μιλάει άπταιστα αγγλικά και διαθέτει γνώσεις της γερμανικής γλώσσας

NED

ΙΩΑΝΝΗΣ θΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ο κος Πλούμπης X. Ιωάννης είναι ανώτατο στέλεχος του ομίλου Dolphin Capital κατέχοντας την θέση του Υπεύθυνου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Group Reporting Controller). Ο όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο του Real Estate & Hospitality

και διαπραγματεύεται τις μετοχές του από το 2005 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Επίσης, έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος κατέχοντας θέσεις όπως Μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (NED), Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων (CRO) και Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO). Είναι Ορκωτός Ελεγκτής σε αναστολή με εμπειρία στην ελεγκτική και την λογιστική καθώς έχει εργαστεί στο παρελθόν στις εταιρείες Ernst and Young Greece (Senior Auditor) και Mazars Greece (Assistant Auditor). Είναι κάτοχος του πτυχίου «Οικονομικών Επιστημών» (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής» (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Αποτελεί μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (CPA) και η εμπειρία του προέρχεται κυρίως από τον έλεγχο εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα. Είναι πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών της Αμερικής (CICA & CCS) και κατέχει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτέχνη Α’ Τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Επίσης, είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) της Μεγάλης Βρετανίας όπου αυτή την περίοδο συμμετέχει στις εξετάσεις της πιστοποίησης. Τέλος, στο ενεργητικό του υπάρχουν συμμετοχές σε συνέδρια καθώς και δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά πάνω στην Εταιρική Διακυβέρνηση.

bottom of page