top of page

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων

17.06.2021 - Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 123
17.06.2021 -Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
17.06.2021 - Πρόσκληση Μετόχων Κοινών Μετοχών σε Γ.Σ. 
17.06.2021 - Συνολικός Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου Μετοχών
17.06.2021 - Σχέδιο Αποφάσεων επι των Θεμάτων της Γ.Σ.
17.06.2021 - Αμοιβές των Μελών Δ.Σ. 2020
17.06.2021 - Πολιτική καταλληλότητας Μελών Δ.Σ.
17.06.2021 - Πρακτικό Δ.Σ. Σύγκλισης Τακτικής Γ.Σ. στις 12.7.2021
17.06.2021 - Βιογραφικά Σημειώματα και Συνοπτική Έκθεση Αξιολόγησης των υποψήφιων μελών του Δ.Σ.
Όροι και προϋποθέσεις εξ' αποστάσεως Γ.Σ.
Ενημέρωση σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
12.07.2021 - Αποτελέσματα Ψηφοφορίας & Ληφθείσες Αποφάσεις - Ορθή Επανάληψη

\\ Έκτακτες Γενικές Συνέλευσεις \\

-

bottom of page