top of page
< Back

Συνελεύσεις 2021

\\ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση \\

Συνελεύσεις 2021

17.06.2021 - Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 123


17.06.2021 - Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

17.06.2021 - Πρόσκληση Μετόχων Κοινών Μετοχών σε Γεν.Συν.17.06.2021 - Συνολικός Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου Μετοχών


17.06.2021 - Σχέδιο Αποφάσεων επι των Θεμάτων της Γ.Σ.


17.06.2021 - Αμοιβές των Μελών Δ.Σ. 202017.06.2021 - Πολιτική καταλληλότητας Μελών Δ.Σ.


17.06.2021 - Πρακτικό Δ.Σ. Σύγκλισης Τακτικής Γ.Σ. στις 12.7.202117.06.2021 - Βιογραφικά Σημειώματα και Συνοπτική Έκθεση Αξιολόγησης των υποψήφιων μελών του Δ.Σ.Όροι και προϋποθέσεις εξ' αποστάσεως Γ.Σ.

Ενημέρωση σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


12.07.2021 - Αποτελέσματα Ψηφοφορίας & Ληφθείσες Αποφάσεις

bottom of page